ddansk_bornehaveklasse_faellesbog_kap2_final

Arbejdet med kapitel 2 kan i forhold til færdigheds- og vidensmål fra Fælles Mål henføres til mange målpar, men primært til området Fortælling inden for kompetenceområdet Sprog. Engagement og fællesskab må dog som ved al anden læring være bærende i arbejdet med fortællingerne, og selv om børnehaveklassens færdigheds- og vidensmål handler om formsiden af fortællingen, så glem aldrig i undervisningen det egentlige formål med at fortælle: Vi skal sammen med eleverne trække tråde til deres eget liv. Den gode fortælling giver de små lyttere mulighed for at forstå sammenhænge, for at forstå verden, og de bliver klogere på andre og ikke mindst sig selv. Og i skolen får eleverne mulighed for at samtale, dele oplevelser og alene og i fællesskab at reflektere over deres oplevelse af fortællingernes temaer og værdier i relation til sig selv og deres verden. Dybest set handler det om dannelse, identitet og kultur.

I dette kapitel møder eleverne for første gang i d’dansk en informerende faktatekst, Fakta om orme, og de arbejder ligeledes for første gang med en billedbog, Orm får en ven. Billedbogen findes i sin helhed i Tavlebogen. Kapitlet har fokus på bogstaverne r og o. Når eleverne i valgopgaverne selv skal skrive, er det oplagt at bruge Skriv og Læs Skole fra portalen. Læs mere om Skriv og Læs Skole her.