ddansk_bornehaveklasse_faellesbog_kap3_final

I dette kapitel kommer eleverne til at stifte bekendtskab med et klassisk folkeeventyr, Rødhætte af Brødrene Grimm, og en nydigtet fabel af Ida Marie Rendtorff. Rødhætte findes i sin helhed i Tavlebogen. Eleverne skal lytte, genfortælle og forholde sig til det, de har hørt, og de skal i fablen perspektivere til deres eget liv. De skal medlæse små tekster og spille rollespil.

Bogstaverne æ, a, d og e på målsiden fortæller, at eleverne i kapitel 3 skal arbejde og eksperimentere med disse bogstaver, og det mindste fælles mål er, at eleverne ved kapitlets afslutning kan genkende bogstavernes navn, form og lyd. Når eleverne i valgopgaverne selv skal skrive, er det oplagt at bruge Skriv og Læs Skole fra portalen. Læs mere om Skriv og Læs Skole her.