ddansk_bornehaveklasse_faellesbog_kap4_final

Oplægget til gennemgangen af bogstaverne y, b, n, p, t og f er i dette kapitel seks ABC-rim af henholdsvis Halfdan Rasmussen og Knud Romer. Eleverne har allerede i begyndelsen af kapitel 1 stiftet bekendtskab med begge ABC-bøger, og vi vil anbefale, at bøgerne lånes til klassen, hvis de ikke allerede er der, så man kan læse flere ABC-rim og glæde sig over de smukke, morsomme og finurlige illustrationer. Målet med arbejdet med ABC-rimene er, at eleverne kan genkende de fire bogstaver, at de bliver i stand til at finde ordpar, der rimer, at de kan recitere et digt med rytme og betoning, samt at de får gode oplevelser med at læse og forstå enkle digte.

I anden del af kapitlet er det den spanske fortælling Tyren Ferdinand af Munro Leaf, der er oplægget til henholdsvis litteratur- og sprogarbejde samt gennemgang af bogstaverne t og f. Her er målet en forståelse af fortællingens struktur med begyndelse, handling og slutning, og at eleverne øves i at holde den røde tråd i en genfortælling. Endvidere skal elevernes ordforråd og begrebsverden udvides, og de skal kunne tale med om personkarakteristika og fortællingens budskab samt kunne give deres mening til kende. Når eleverne i valgopgaverne selv skal skrive, er det oplagt at bruge Skriv og Læs Skole fra portalen. Læs mere om Skriv og Læs Skole her.