ddansk_bornehaveklasse_faellesbog_kap5_final

I dette kapitel arbejder eleverne med den sidste vokal å, og da de nu har fået gennemgået alle vokaler, er der særligt fokus på vokalerne. Derudover bliver eleverne præsenteret for et billede af Bente Olesen Nyström. De skal undre sig, tale om farver og detaljer og digte historier, der passer til billedet.

Desuden skal de høre og ”læse” H.C. Andersens eventyr Klods-Hans, og der er oplæg til henholdsvis litteratur- og sprogarbejde samt gennemgang af bogstaverne k, j og h. Målet er, at eleverne i en litteratursamtale forholder sig til eventyret og trækker tråde til deres eget liv. Eleverne øver sig i at holde den røde tråd, når de følger handlingsvejen og genfortæller eventyret. Når eleverne i valgopgaverne selv skal skrive, er det oplagt at bruge Skriv og Læs Skole fra portalen. Læs mere om Skriv og Læs Skole her.