ddansk_bornehaveklasse_faellesbog_kap6_final

Det overordnede mål for kapitel 6 er at skærpe elevernes sans for rim og rytme samt at øge deres ordforråd. Eleverne har sandsynligvis arbejdet en del med rim og remser i børnehaven, og klassen har allerede arbejdet med rim og rytme i begyndelsen af kapitel 4, så der vil være et fundament at bygge videre på. Nu skal de sidste elever opnå en erkendelse af forskellen på ordenes betydning og deres form. Det er der mulighed for, når der i dette kapitel sættes særligt fokus på rimdele. Netop det er med til at skærpe opmærksomheden på sprogets lyddele.

I kapitlet præsenteres seks korte digte med enderim. Enderimene er med til at skabe rytme, som på sigt kan skabe flow i elevernes læsning og støtte deres afkodning af ukendte ord. Det er tanken, at klassen efter ”læsning” af hvert digt arbejder med ordenes rimdele, så eleverne bliver opmærksomme på, at en afkodningsstrategi kan være at se på, om man genkender ordets sidste stavelse. Det er også en god ide at lave bevægelsesaktiviteter undervejs i forløbet med netop rimordskort. Vi vil opfordre til, at man i klassen i denne periode har bøger med rim og remser fra biblioteket liggende som inspiration, og at forældrene tilskyndes til også hjemme at læse digte, rim og remser med børnene.

I dette kapitel gennemgås de resterende bogstaver i alfabetet, nemlig v, g, c, x, y og z.