ddansk_bornehaveklasse_faellesbog_kap7_final

I dette kapitel skal eleverne for anden gang i d’dansk arbejde med en billedbog, og på samme måde som ved arbejdet med Orm får en ven skal eleverne både beskæftige sig med fakta og fiktion. Kapitlet indledes som altid med mål i børnehøjde. Når der i læringsmålene står, at eleverne skal kunne læse ord og sætninger, er målet højt sat. I Fælles Mål skal de blot eksperimentere med læsningen. Nogle af børnehaveklassens elever vil på nuværende tidspunkt i skoleåret have knækket læsekoden og være godt på vej, og for andre kan ordet ”læse” tolkes som en medlæsningssituation, hvor eleverne igen inviteres ind i læserrollen sammen med den voksne, der læser flydende og med god intonation.

”Du kan også …” gælder for de elever, der vælger at producere en bog i valgopgaverne – og for alle, hvis det er en af de opgaver, som den voksne bestemmer er obligatorisk og derfor arbejder grundigere med i en fælles undervisningssituation. Når eleverne i valgopgaverne selv skal skrive, er det oplagt at bruge Skriv og Læs Skole fra portalen. Læs mere om Skriv og Læs Skole her.