ddansk_1klasse_faellesbog_kap15_final

Eleverne skal lære at bruge it, de skal lære om it og selvfølgelig skal de som det vigtigste lære med it. I dette korte kapitel er hensigten at udbygge elevernes viden om, hvordan de kan søge på nettet, at give eleverne erfaringer med et par udvalgte sites, og at give dem visse fagudtryk i forbindelse med brugen af it. Det er altså i særlig grad undervisningen i it, der er i fokus i kapitel 15.

Det er en meget vigtig del, at eleverne også kan være kritiske i deres søgninger og i deres ”liv på computeren” og ved de andre medier. For begyndereleverne kan det naturligvis ikke lade sig gøre at gennemskue den enorme verden, de er en del af på internettet, men vi kan begynde med at bevidstgøre dem om, hvad det er, de har fingrene i, og hvad de synes om de ting, de arbejder med og leger med.