ddansk_1klasse_faellesbog_kap1_final

Kapitel 1 er tænkt som en form for bogstavsrepetitions- og evalueringskapitel, hvor læreren får lejlighed til at finde ud af, hvad klassen har lært i børnehaveklassen, og hvor de enkelte elever er i deres skriftsproglige udvikling. Det forventes, at klassen har gennemgået alle bogstaver i børnehaveklassen, men det er ikke ensbetydende med, at alle elever er helt fortrolige med alfabetet og kan afkode. Nogle elever er sandsynligvis læsere på forskellige niveauer, og det er af stor vigtighed, at læreren får et godt billede af de enkelte elever. Det er der mulighed for, når klassen arbejder med de åbne opgavetyper, der forhåbentlig er kendt stof for eleverne. Det drejer sig om alfabetsangen, vokalremsen og bogstav- og lydopgaver, hvor hele alfabetet er i spil, samt læsning og skrivning af små lydlette ord. Ved kapitlets afslutning kan læreren ved at se i elevernes Træningshæfter nemt danne sig et overblik over elevernes færdigheder og potentialer.

Bogstaverne a n t på målsiden fortæller, at det i kapitel 1 er netop disse tre bogstaver, der skal være særligt fokus på, selv om alle bogstaver jo er i spil gennem hele bogen.