ddansk_1klasse_faellesbog_kap6_final

I dette kapitel skal eleverne læse et gammelt eventyr om en dreng og nogle trolde. De skal lære om eventyrets tredeling og forskellige eventyrgenrekendetegn. Som sædvanlig skal klassen sammen se på målene, og samtalen må dreje sig om, hvad de ser på billederne, og hvad de tror, de skal lære og vide, når de er færdige med kapitlet, og de, som fuglene viser, er kommet over målstregen. Målene læses sammen med eleverne, så de kort og i måltermer får præciseret, hvad de skal kunne.