ddansk_1klasse_faellesbog_kap8_final

Kapitel 8 er et kort, let kapitel med digte og billeder. Eleverne arbejder med farver og de associationer, der knytter sig til farverne. De eksperimenterer, og deres fantasi udfordres.

Kapitlet indledes som altid med, at eleverne delagtiggøres i målene. I dette tilfælde skal de kunne kende og skrive farvenavne samt gætte og lave farvegåder. Det er meget konkrete færdighedsmål, som det er let at evaluere på i slutningen af kapitlet. Brug Tavlebogen, og gennemgå målikonerne fælles i klassen.