ddansk_1klasse_faellesbog_kap14_final

I Hvorfor dit og hvorfor dat lægger vi op til, at børnenes videbegær og deres appetit på at vide og få styr på verden kommer i centrum. Som oplæg til dette skal eleverne læse to autentiske tekster. Eva Matjeka har skrevet den lille poetiske tekst på side 150, der er en del af samlingen Hvem har givet rosen duft fra 2005. I digtet går vi ind i barnets jeg og funderer sammen med jeg’et. Spørgsmålene spænder fra det helt konkrete, men alligevel undrende og egentlig banale: Har en brilleslange briller? Til det dybt filosofiske og eksistentielle: Hvem har lavet dig og mig, bierne og solen? Teksten kan ses som en moderne pendant til Kamma Laurents bog Spørge Jørgen, som for længst har fået klassikerstatus. Men holdningen til det at stille spørgsmål, at forundres og til barnets enorme videbegær og lyst til at kende til sin verden er fundamentalt forskellig i de to tekster. Eva Matjeka inviterer barnet ind i et spørgeunivers, mens Spørge Jørgen straffes for sine mange spørgsmål. Han får smæk og bliver lagt i seng. Forskellen på holdningen til børn afspejles tydeligt i de to tekster, der da også er skrevet med mange års interval.

Et af kapitlets mål er, at eleverne kan stille spørgsmål. Det er et mål, som alle elever vist kan honorere uden at arbejde med kapitel 14, men intentionen er at skærpe elevernes sproglige bevidsthed, så de efter arbejdet med kapitlet bliver bevidste om, hvad et spørgsmål er. De skal kende både spørgsmål, der indledes med spørgeordene, og spørgsmål, hvor det er syntaksen, leddenes indbyrdes placering, der afgør sætningens funktion.