ddansk_1klasse_faellesbog_kap5_final

Det overordnede mål for kapitel 5 er at skærpe elevernes sans for rim og rytme samt at øge deres ordforråd. Eleverne har sandsynligvis arbejdet en del med rim og remser i børnehaveklassen, så det vil være kendt stof for mange. Nu skal de sidste elever opnå en erkendelse af forskellen på ordenes betydning og deres form, når der i kapitlet arbejdes med rimdele. Det er samtidig med til at skærpe elevernes opmærksomhed på sprogets lyddele. I kapitlet præsenteres seks korte digte med enderim (fem i Fællesbogen og et i Træningshæftet). Enderimene er med til at skabe rytme, som kan skabe flow i elevernes læsning og støtte deres afkodning af ukendte ord. Det er tanken, at klassen arbejder med ordenes rimdele, så eleverne bliver opmærksomme på, at en afkodningsstrategi kan være at se på, om man genkender ordets sidste stavelse. Derfor er en del af Læs og lær-ordene valgt med dette for øje, og klassen opfordres konstant til at finde rimord i digtene. Det er også en god ide at lave bevægelsesaktiviteter undervejs i forløbet med netop rimordskort.

I dette kapitel er der særligt fokus på de resterende otte bogstaver i alfabetet, nemlig v æ c b x z q w