ddansk_2klasse_faellesbog_kap9_final

Eleverne vil hurtigt opdage, at de skal læse om og arbejde med de kendte figurer frøken Ignora, Pippi Langstrømpe, Emil fra Lønneberg og Vitello. De fleste elever er allerede fortrolige med figurerne, så de har en del viden at bygge videre på, og netop disse historier kan fascinere og engagere eleverne. De får mulighed for at identificere sig med personerne og genkende sig selv, forundres og stille spørgsmål, så de får dybere indsigt og større erkendelse – et led i deres personlige udvikling.

Det overordnede mål med kapitlet er endvidere at give eleverne gode læseoplevelser, at skabe smag for læsning, og at eleverne udvikler deres fiktionskompetence. De gode historier bruges som oplæg til, at eleverne skriver deres egne bøger. Klassen guides gennem skriveprocessen, så eleverne udvikler deres skriftsproglige kompetence.