ddansk_2klasse_faellesbog_kap4_final

Hovedmålet med kapitel 4 er, at eleverne bliver bevidste om forskellen mellem fakta og fiktion. Eleverne er allerede i 1. klasse blevet introduceret til forskellen på de to teksttyper. De skal nu blive særligt opmærksomme på, at den faktuelle genre er informerende, mens de skønlitterære tekster er fortællende, og hvad det medfører af forskellig sprogbrug. Det er vigtigt, at eleverne i indskolingen får hjælp til at læse og strukturere et fagligt stof, og at de lærer, hvordan en fagtekst er bygget op.

 I første del af kapitlet læser og arbejder klassen med fagtekster om dyr, og eleverne skriver deres egen lille fagbog. De guides gennem opbygningen af fagbogens struktur. For at synliggøre forskellen på fakta og fiktion præsenterer vi i anden del af kapitlet fire skønlitterære tekster, som handler om dyr, der tænker, taler og agerer som mennesker. De fire fiktive tekster drejer sig alle om at drille, narre eller snyde, så de lægger op til små filosofiske samtaler i klassen.

Når eleverne selv skal skrive, er det oplagt at bruge Skriv og Læs Skole fra portalen. Læs mere om Skriv og Læs Skole her.