ddansk_2klasse_faellesbog_kap12_final

I kapitlet arbejdes med billedbogen De forbandede dukkers land. Overordnet for hele arbejdet med billedbogen er det vigtigt, at eleverne får en god læseoplevelse, og at de, som hver gang de hører og læser en rigtig god bog, oplever: Det er bare den bedste bog, jeg har læst/hørt. Men i undervisningen står oplevelsen ikke alene, der er faglige mål knyttet til, og igen er det et overordnet mål, at eleverne gennem den gode historie både udvikler deres litterære kompetence, deres læseforståelse og deres færdigheder i at udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Ved elevernes arbejde med bogen er der for at optimere målene lagt speciel vægt på, at eleverne kan referere fortællingen og på den måde vise, at de kan holde den røde tråd, at de kan forsøge at foregribe handlingen, og at de kan karakterisere bogens personer. Vi vil anbefale, at man skaffer bogen fra CFU eller bruger den digitale udgave af billedbogen i Tavlebogen. Men selvfølgelig er det også en mulighed at læse op og samle eleverne foran oplæseren til intenst samvær og billedkig.