ddansk_2klasse_faellesbog_kap11_final

Stians Holes tre billedbøger om Garmann er tre små mesterværker, der hver især betager deres læsere, børn såvel som voksne. I Garmanns sommer møder vi for første gang den 6-årige Garmann, og vi følger ham i bogen gennem hans sidste sommer, inden skolegangen begynder. En omvæltning og en ny hverdag, som Garmann frygter.

Til Garmanns gade har vi valgt kun at opstille fire mål til eleverne, og derudover er der, som ved de andre litterære tekster, også de dannelsesmæssige og litterære mål, man som lærer må forholde sig til, men som det kan være vanskeligt at opstille som elevmål i indskolingen. Det vil gennem hele skoleforløbet være et mål, at eleverne, når de arbejder med billedbøger, kan opleve og forstå bøgerne som en helhed, men i indskolingen er det kun på et begyndende plan, at det vil være muligt for eleverne at reflektere over og sætte ord på, hvordan tekst og billeder spiller sammen og udgør billedbogens ikonotekst.