ddansk_2klasse_faellesbog_kap8_final

I d’dansk ønsker vi, at eleverne stifter bekendtskab med andre kulturer end deres egen, og i dette kapitel har vi valgt gennem tekster og fotos at give eleverne et kort indblik i nogle få sider af den kinesiske kultur. Eleverne får informationer om landets størrelse, om det kinesiske skriftsprog, om en enkelt kinesisk tradition, om kinesiske visdomsord, og de læser en dansk fortælling om to kinesiske piger.

Eleverne lærer om Kina gennem Mia, der skal forestille at være Anna og Antons tidligere klassekammerat. Via Annas og Mias dialog får eleverne enkelte faktuelle informationer om landet, og de læser om det kinesiske skriftsprog og den kinesiske og den internationale skolegang. Pigernes dialog foregår både mundtligt via Skype og skriftligt ved, at de chatter.