ddansk_3klasse_faellesbog_kap3_fabler_final

Det overordnede mål med kapitlet er, at eleverne bliver fortrolige med fabelgenren. De skal kende Æsop, fablens genretræk og begrebet morale. Eleverne skal endvidere forholde sig til etiske spørgsmål og blive gode til at genfortælle en kort episk tekst med tydelig struktur og pointe. Kapitlet afsluttes med, at eleverne viser, hvad de har lært, når de selv skriver en fabel.

Fabler er ganske korte fortællinger, der er læsbare for hovedparten af eleverne i 3. klasse. Vi har valgt fem fabler, der har en morale, som er umiddelbart forståelig og vedkommende i forhold til målgruppen, samtidig med at de lægger op til en relevant etisk diskussion om normer og værdier.

Kombiner kapitlet i d’dansk med et af forløbene om fabler i danskportalen til mellemtrinnet. Der er fx god hjælp at hente, når eleverne skal skrive deres egne fabler. Læs mere om forløbet her.