ddansk_3klasse_faellesbog_kap8_fortaelfortael_final

I dette kapitel sættes der fokus på elevernes evne til at fortælle, både til at kunne genfortælle og til selv at kunne finde på og fortælle for mindre grupper og klassen. Arbejdet med det mundtlige sprog skærper elevernes sans for sproglig variation og præcision, og de lærer, at de også må tage hensyn til både kropssprog, mimik og stemmeføring, når de fremfører deres fortællinger. Man lærer at fortælle ved at høre mange fortællinger og ved at fortælle selv. Jo større repertoire, jo mere frihed i valget af indhold og fremførelse. Undervejs eksperimenterer eleverne med sproget, når de fortæller, dramatiserer, øver og fremfører for andre. Eleverne oplever og lærer, at det mundtlige i dag er tæt knyttet til det at læse og skrive, men det er også vigtigt, at de oplever forskelle, fx hvor unikt det er ved det mundtlige, at det er en her og nu-oplevelse.

Målet med kapitlet er overordnet, at eleverne bliver gode til at fortælle forskellige former for narrativer, og at de tilegner sig nogle brugbare fortællestrategier. Eleverne skal lære at stille krav til sig selv og deres egen udtryksevne, og de skal erfare, at øvelse gør mester. De skal også bevidstgøres om og lære, at den mundtlige fortælling rummer to af hinanden afhængige aspekter: at fortælle og at få fortalt. Det betyder, at eleverne også skal være i stand til at lytte åbent og interesseret til hinandens fortællinger.