ddansk_3klasse_faellesbog_kap9_hvadtaenkerdu_final

Hvert kapitel i Fællesbogen indledes, som eleverne er vant til fra d’dansk 1. klasse, med synlige mål for aktiviteterne i kapitlet. For mange elever gælder, at tydelige mestringsmål er motiverende for indsatsen. Klassen har på de foregående sider i Fællesbogen talt om, hvad det betyder at sætte sig mål, samt hvad de skal opnå gennem arbejdet med d’dansk 2.klasse, så nu er eleverne klar til at tale om målene for kapitel 1.

Lad også eleverne kigge med i kapitlet, så de kan se hvilke digte, de skal læse. Det vil nok især være illustrationerne, som eleverne hæfter sig ved, så de kan bruges som oplæg til samtalen om kapitlets indhold. Man må endvidere i samtalen om mål forklare og illustrere, hvad det vil sige at rime, og klassen kan sammen finde på et par rimord, så det er sikkert, at alle elever har forstået målet med kapitlet.