ddansk_3klasse_faellesbog_kap7_laesmedfantasi_final

Et af folkeskolens overordnede mål er at udvikle elevernes fantasi, og i danskfaget har vi rige muligheder for at bidrage på dette område. At kunne forestille sig ukendte og anderledes situationer og at kunne forestille sig nye og finurlige problemstillinger kræver en god fantasi. Man kan sætte lighedstegn mellem en god fantasi og en god forestillingsevne. Målet med kapitlet er at udfordre eleverne i forhold til deres egen fantasi og bevidstgøre dem om begrebet fantasi, og hvilke muligheder det giver at kunne bruge sin fantasi.

Danskfagligt skal eleverne udvikle fiktionskompetence. De skal bl.a. lære, at fiktion er opdigtet, og de skal opleve, at vi i fiktionen befinder os i en ”som om-verden”. Når eleverne bliver præsenteret for gode historier, der kan engagere dem og fascinere dem, giver vi dem også muligheden for at kunne leve sig ind i personer og miljø og forundres og stille spørgsmål. På den måde lærer de både noget om litteratur og noget om sig selv.

I Læs med fantasi præsenteres eleverne for et fantasifuldt billede, en fantasifuld historie om Sarin i Svovldalen, der er første bog i Benni Bødkers serie om Sarin, et digt, ordforklaringer og et actioneventyr, der er nyskrevet til d’dansk. Endelig bliver eleverne i et skrivekursus guidet til at skrive deres eget action-fantasy-eventyr. På den måde vil eleverne se, hvordan fantasien kan udfolde sig i forskelige genrer.

Læs flere bøger om Sarin i Superbog.dk.