ddansk_4klasse_faellesbog_kap5_drager_final

Drager har til alle tider fascineret som eventyr-, legende- og sagnfigur. Der findes et hav af fortællinger om drager, og i dette kapitel har vi valgt, at eleverne skal læse om drager i flere forskellige genrer. Det er ikke et mål i sig selv at kunne genrerne, men et middel i udviklingen mod at blive en god læser. En af delkomponenterne i læseforståelse er viden om tekster, og her indgår genrebevidsthed som et vigtigt element.

I kapitlet er der fokus på fortællingens tredeling: begyndelse, handling og slutning, og eleverne skal lære at lave resume og dermed øve sig i at kunne finde og fastholde essensen i en fortælling. For at skrive et resume skal eleverne have forstået indholdet og have gjort sig klart, hvad der er vigtigt, og hvad der ikke er vigtigt. Udarbejdelsen af et resume er endnu en strategi for eleverne til at få styr på teksten. Det er dog en sværere opgave end at skrive stikord eller lave tankekort, for eleverne skal både kunne uddrage det væsentligste i en tekst og kunne gengive det med egne ord.