ddansk_4klasse_faellesbog_kap7_forfatterskabslaesning_final

At sætte fokus på et forfatterskab bør være en årlig tilbagevendende begivenhed i danskundervisningen. Når vi betragter landskabet af danske børnebogsforfattere, er det et svært valg kun at skulle sætte fokus på én forfatter om året, men modsat vil det også, med danskfagets store stofmængde, være for stor en mundfuld at gå grundigt til værks med flere forfattere.

Vi har i d’dansk valgt en pragmatisk løsning, så vi i kapitlet Forfatterskabslæsning præsenterer eleverne for en enkelt forfatter, her Bodil Bredsdorff, arbejder med et tekstuddrag, giver opgaver til en roman og foreslår andre titler af samme forfatter. Derefter skal eleverne selv på banen og vælge en forfatter. De læser en roman og forholder sig biografisk og tematisk til den valgte forfatter.

Afsnittet byder på de største skriftlige opgaver i d’dansk 4. klasse, da det er intentionen, at eleverne både skriver forfatterportrætter og boganmeldelser. Begge dele i større skriveprocesser fra ideskabning til færdigt produkt med respons.

Der er god hjælp at hente i danskportalen til mellemtrinnet, når eleverne selv skal skrive boganmeldelser og forfatterportrætter. Bl.a. i portalens forløb Forfatterportræt – mere om det her – og i forløbet Boganmeldelse. Læs mere om forløbet her.