ddansk_4klasse_faellesbog_kap6_fortaelengodhistorie_final

Målet med dette kapitel er kort og godt, at eleverne skal blive gode til at fortælle historier ved at tilegne sig nogle fortællestrategier. De skal lære at stille krav til sig selv og deres egen udtryksevne, og de skal erfare, at øvelse gør mester. Fortælleevnen udfordres i mødet med nyere tekster, der alle har en særlig og tydelig pointe.

De fleste af teksterne kan karakteriseres som moderne skrøner, historier hvor man kan blive i tvivl om, hvad der er rigtigt eller forkert, eller hvor overdrivelsen er så tydelig, at man ikke er i tvivl om, at det er en løgnehistorie.