ddansk_4klasse_faellesbog_kap3_hvadtaenkerdunu_final

Kapitlet lader eleverne møde tekster, hvor undren og læsning ”mellem linjerne” spiller en væsentlig rolle i arbejdet med dem. En af forudsætningerne for, at eleverne kan forstå en tekst på flere planer, er, at de har et stort og nuanceret ordforråd. Eleverne skal hele tiden lære nye ord og vendinger, og ordene skal bruges, så de indgår i elevernes aktive ordforråd. Det bør være en del af klassens sproglige rutine at arbejde indgående med udvalgte ord ved at analysere og udfylde fx ordskemaer. Her ser man nærmere på ordets opbygning, hvilken ordklasse det tilhører, finder synonymer til ordet og taler om i hvilken sammenhæng, det kan bruges. På den måde sættes fokus på sprogarbejde, og eleverne bliver mere opmærksomme sprogbrugere.

Novellens genretræk introduceres, og udover at afprøve genrekarakteristika på Mysteriet om det stjålne hjerte kan eleverne også finde genretræk fra novellen Den lille og den store viser, hvis klassen tidligere har læst den. Det er vigtigt, at eleverne forstår, at noveller kan skrives i flere forskellige genrer.