ddansk_4klasse_faellesbog_kap1_hvadtaenkerdu_final

Overskriften til Fællesbogens første kapitel indikerer, at eleverne selv skal på banen, at deres meninger og udsagn skal frem i klassen, og at deres tanker er vigtige i undervisningen. Intentionen er, at eleverne arbejder med engagerende tekster, der alle lægger op til, at læseren tager stilling til teksternes problemstillinger, og at læseren relaterer og perspektiverer problemstillinger og budskaber til deres eget liv.

Kapitlet introducerer en tekst på norsk: Eg er her af Finn Øglænd. Ønsker I at arbejde mere med nabosprogene, kan I bruge forløbet Nabosprogene norsk og svensk i danskportalen til mellemtrinnet. Læs mere om forløbet her.