ddansk_4klasse_faellesbog_kap4_laesetbillede_final

At arbejde med billeder hører også til danskfaget, fordi faget beskæftiger sig med, hvordan vi oplever og forstår omverdenen ved hjælp af sprog. Og sprog er ikke bare det sprog, vi taler og skriver. Billeder er også sprog, som kan læses, opleves og forstås. På samme måde som verbalsproglige tekster er bygget op af forskellige byggesten (ord og sætninger) har billedet også sine byggesten og virkemidler. At arbejde med billeder i danskfaget skaber mulighed for den gode og givtige dialog. Børn er i dag generelt meget visuelt orienteret, og de fleste børn er dygtige til at læse billeder og ivrige efter at give deres mening til kende og at delagtiggøre andre i deres oplevelser med billeder.

I billedsamtalen bliver børnene udfordret til at bruge sanser og fantasi, når de skal arbejde med stemning og leve sig ind i et billede. Her er der ofte ikke noget rigtigt svar, så vi må som lærere være dygtige til at stille de åbne spørgsmål. De åbne spørgsmål begynder ofte med et ”hvad”, ”hvilke” eller ”hvordan”, og eleverne mærker intuitivt, om vi som voksne virker oprigtige i forhold til deres svar, eller om vi på forhånd har forventninger til, hvad svaret skal være.

I kan få hjælp til arbejdet med farver og komposition på danskportalen til mellemtrinnet, fx i turboforløbet Turbo billedanalyse. Læs mere om forløbet her.