ddansk_4klasse_faellesbog_kap7_hvadtaenkerdunu_final

Overskriften Hvad tænker du nu indikerer, at eleverne igen selv skal på banen, at deres meninger og udsagn skal frem i klassen, og at deres tanker er vigtige i undervisningen. Og der er også noget at tænke over og forholde sig til i teksterne i dette kapitel! Eleverne skal kunne begrunde deres stillingtagen med henvisninger til og med eksempler fra teksten, og de skal tage afsæt i teksten og perspektivere til deres eget liv og lignende problemstillinger. Overskriften Hvad tænker du nu? er en gennemgående overskrift i d’dansk.

I kapitlet skal eleverne arbejde med noveller, barske børnerim og en korttekst. Alle tekster har fokus på relationer. Hvordan bliver vi opfattet af andre, og hvilken betydning har det for vores væremåde og handlinger?