ddansk_4klasse_faellesbog_kap1_hvadtaenkerdu_final

Overskrifterne Hvad tænker du? og Hvad tænker du nu? er overskrifter, der er gennemgående hvert år i d’dansk. Overskrifterne indikerer, at eleverne selv skal på banen, at deres meninger og udsagn skal frem i klassen, og at deres tanker er vigtige i undervisningen.

Intentionen er, at eleverne arbejder med engagerende tekster, der alle lægger op til, at læseren tager stilling til teksternes problemstillinger, og at læseren relaterer og perspektiverer til eget liv. Men i en danskundervisning er det ikke nok at kunne tage stilling til teksterne. Det er vigtigt, at eleverne kan begrunde deres stillingtagen med henvisninger og eksempler fra teksten, og at de i løbet af deres skolegang bliver i stand til at bruge de danskfaglige ord og begreber, der knytter sig til det at kunne analysere og fortolke en tekst.

Vil I arbejde mere med læseforståelsesstrategier, så brug d’dansk Læseforståelse B eller C, eller følg forløbet Læsning og læseforståelse på portalen. Læs mere om forløbet her.