ddansk_4klasse_faellesbog_kap6_idetblaa_final

Ifølge folkeskolens overordnede målsætning er et af målene at udvikle elevernes fantasi, og i danskfaget har vi rige muligheder for at bidrage på dette område. At kunne forestille sig ukendte og anderledes situationer og at kunne forestille sig nye og finurlige problemløsninger kræver en god fantasi. Ved hjælp af vores fantasi har vi mulighed for at ”få styr på vores verden”, når vi bringer vores følelser og erfaringer i spil med hinanden og tolker dem. Vi må bruge vores forestillingsevne, og man kan som flere forfattere foreslår sætte lighedstegn mellem en god fantasi og en god forestillingsevne.

Kapitlet er forholdsvis kort, og det består ud over en af Louis Jensens korte historier af en novelle, et digt af Hanne Kvist og mange billeder, som eleverne forholder sig til på mange forskellige måder og planer. I arbejdet med billedanalyse kan I gå yderligere i dybden ved hjælp af forløbet Billedanalyse i portalen. Læs mere om forløbet her.