ddansk_6klasse_faellesbog_kap4_danmark_final

I dette kapitel præsenterer vi eleverne for tekster og billeder i forskellige genrer med det fællestræk, at de er skabt af danske kunstnere, der på den ene eller anden måde er påvirket og inspireret af verden uden for Danmark. Gennem arbejdet med litteratur og kunst skal eleverne diskutere og forholde sig til nationale værdier og til spørgsmålet: Hvad vil det sige at være dansk? I en global og international hverdag, hvor temaerne danskhed og fælles værdier hele tiden er på dagsordenen og til debat, har vi i dette kapitel ønsket at vise, hvordan kendte danskere i fortid og nutid ikke kun har deres inspiration, viden og erfaringer fra Danmark.

Teksterne og billederne i kapitlet er fra forskellige perioder – fra Oehlenschläger til Benny Andersen og fra guldalderkunst til samtidskunst – så eleverne får et bredt og overordnet indblik i nogle af de store danske kunstnere gennem tiden. Det faglige fokus er at læse og forstå tekster fra andre tider. Derfor arbejder eleverne særligt med ordkendskab og notatteknik.

Vil I arbejde mere med det danske i forhold til vores nærmeste naboer, kan I bruge forløbet Nabosprogene norsk og svensk i portalen. Læs mere om forløbet her.