ddansk_6klasse_faellesbog_kap3_detonde_final

Det onde – det grumme – det grusomme er et tematisk kapitel, hvor eleverne skal filosofere over begrebet ondskab og læse om forskellige former for ondskab i forskellige genrer. Eleverne møder tekster, hvor det påstås, at ondskab er nødvendig, og de møder en tekst, hvor alt er så rosenrødt, at det er kedeligt, og hvor ønsket er en verden, hvor der er sult og tørst og stærk kærlighed og stor lyst til at leve. De møder det grumme i Cecil Bødkers novelle Døvens dør, hvor hovedpersonen udsættes for ydmygelse og grov mobning, og de møder det næsten uudholdeligt grumme i Killinger, hvor handlingen ender i en stor familietragedie.

Eleverne skal i dette kapitel på tankearbejde, de skal indgå i den filosofiske samtale, og de skal reflektere over det eksistentielle og livets værdier, når de perspektiverer de tekster, de har læst. Det er et led i den personlige udvikling at gøre sig sådanne tanker.