ddansk_6klasse_faellesbog_kap8_etforfatterskab_final

At arbejde med et forfatterskab er et af de tilbagevendende temaer i d’dansk. I 6. klasse har vi valgt at sætte fokus på Bent Haller. Han er en af de forfattere, som elever i 6. klasse allerede har mødt adskillige gange både i danskundervisningen og nok også i deres egen selvstændige læsning.

Bent Hallers forfatterskab er imponerende rigt og mangfoldigt, og i dette kapitel møder eleverne dels en novelle, dels en kortprosatekst og sidst et uddrag fra romanen Historien om Hønsepigen, som der efterfølgende er opgaveforslag til, så bogen kan læses i sin helhed. Kapitlet slutter med en større opgave, hvor eleverne arbejder med og præsenterer en selvvalgt forfatter, efter at de i et par fagtekster er præsenteret for Bent Haller og en mindre bid af hans store produktion.

Det er oplagt at supplere med forløbet om Bent Hallers forfatterskab på portalen. Læs mere om forløbet her.