ddansk_6klasse_faellesbog_kap7_hvadtaenkerdunu_final

I dette kapitel skal eleverne læse to noveller og en billedbogstekst med et uddrag af billederne fra den originale billedbog. Overordnet er temaerne i teksterne relationer med fokus på forholdet mellem børn og forældre, den første forelskelse og det at føle sig anderledes og udenfor. Det er altså helt eksistentielle problemer, der er på spil i teksterne.

Forudsætningen for at tage stilling til en tekst er, at teksten bliver forstået, både hvad angår handlingen og det tematiske. Intentionen er, at eleverne arbejder med engagerende tekster, der alle lægger op til, at læseren tager stilling til teksternes problemstillinger, og at læseren relaterer og perspektiverer til andre tekster og til deres eget liv. Men i en danskundervisning er det ikke nok at kunne forstå og tage stilling til teksterne. Det er vigtigt, at eleverne kan begrunde deres stillingtagen med henvisninger og eksempler fra teksten.

Få hjælp til handlingsreferatet i portalen. Læs mere om forløbet handlingsreferat her.