ddansk_6klasse_faellesbog_kap1_hvadtaenkerdu_final

I d’dansk 6. klasse viderefører vi konceptet fra 4. og 5. klasse og har igen kapitler med overskrifterne Hvad tænker du? og Hvad tænker du nu? Overskrifter, der er gennemgående hvert år i d’dansk. Overskrifterne indikerer, at eleverne selv skal på banen, at deres meninger og udsagn skal frem i klassen, og at deres tanker har en værdi, der er vigtig i undervisningen.

Forudsætningen for at tage stilling til en tekst er, at teksten bliver forstået, både hvad angår handlingen og det tematiske. Intentionen er, at eleverne arbejder med engagerende tekster, der alle lægger op til, at læseren tager stilling til teksternes problemstillinger, og at læseren relaterer og perspektiverer til andre tekster og til eget liv. Men i en danskundervisning er det ikke nok, at kunne forstå og tage stilling til teksterne. Det er vigtigt, at eleverne kan begrunde deres stillingtagen med henvisninger og eksempler fra teksten, og at de i løbet af deres skolegang bliver i stand til at bruge de danskfaglige ord og begreber, der knytter sig til det at kunne analysere og fortolke en tekst.

Arbejd med flere noveller i portalen i forløbet Novellen. Læs mere om forløbet her.