ddansk_6klasse_faellesbog_kap2_laesenroman_final

Klassen bør læse en fælles roman i klassen to til tre gange om året. Vores råd er, at man arbejder fælles med få romaner, og at eleverne resten af året læser romaner, der passer til deres eget læsetekniske niveau – og i høj grad til deres egne interesser. Det betyder til gengæld, at de få romaner, klassen læser fælles, virkelig skal være tekster, der rammer eleverne eksistentielt, og det skal være tekster, hvor vi danskfagligt kan løfte alle elever i klassen – og give dem mulighed for succes.

I kapitlet har klassen mulighed for at arbejde med et romanuddrag, og de klasser, der ønsker det, arbejder med hele romanen. Et mærkeligt skib er en roman, der i første omgang er hurtigt læst, og det er en roman, som i skolesammenhæng spænder fra slutningen af mellemtrinnet til udskolingseleverne.

Kapitlet slutter med, at en 6. klasse interviewer romanens forfatter, Anita Krumbach. Det er ikke vores intention, at eleverne skal læse romanen med de biografiske briller, men efter interviewet skal eleverne alligevel tage stilling til, om forfatterens udsagn har nogen betydning for deres opfattelse af romanen.