2,2

Pigen der krøb er den første af de tre billedbøger, som eleverne præsenteres for og arbejder med i d´dansk 2. klasse. Hvis det er muligt, så bestil Pigen der krøb hjem fra CFU’s udlånssamling, brug Tavlebogens digitale udgave af billedbogen, eller lån den originale billedbog på biblioteket. Pigen der krøb er en af Kim Fupz Aakesons utallige billedbøger, og temaet i bogen er evigt vedkommende og relevant. Bogen drejer sig om selvværd og identitet.

Billedbøger er bestemt ikke en ny genre for indskolingselever, men det er relevant og vigtigt at undervise i samspillet mellem tekst og billede, og det er der rig mulighed for i samspillet mellem Kim Fupz Aakesons tekst og Cato Thau-Jensens udtryksfulde billedside. Eleverne skal lære at forstå billedbøger som en helhed, og det kan den begyndende undervisning med billedbøger i indskolingen være en spire til. Lad eleverne forholde sig til billedbogens ikonotekst ved ud over tekst og billeder også at forholde sig til fx omslag, omslagets inderside og titelblad.